JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów ELA został stworzony na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym. Uruchomiono go w 2016 r. Jego celem jest przekazywanie sprawdzonych, aktualnych i wyczerpujących informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy.

Dnia 27-go kwietnia 2023 roku, z inicjatywy Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia odbyło się wewnętrzne szkolenie dla wykładowców Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie. Na spotkaniu zatytułowanym „Sylabus – Poprawne Przygotowanie Narzędzia Procesu Dydaktyki” poruszono następującą tematykę:

  1. Proces boloński a system szkolnictwa wyższego w Polsce – omówienie najważniejszych treści Dyrektywa 36/2005r i Dyrektywa 55/2013/UE.
  2. Sylabus jako narzędzie dla wykładowcy i studenta.
  3. Struktura sylabusa – jak go poprawnie napisać? Najczęściej popełniane błędy.
  4. Nakład pracy własnej studenta a samokształcenie – różnice i sposoby wyliczania.
  5. Przenoszenie osiągniętych efektów uczenia się – zasady.
  6. Sylabus w świetle przygotowania raportu dla PKA i KRASzPiP.

Nagranie ze spotkania