Informacja o wyborze Wykonawcy

Informacja o wyborze Wykonawcy – trener do prowadzenia kursu przygotowawczego do certyfikatu ECDL BASE

W wyniku przeprowadzonego postępowania na trenera prowadzącego kurs przygotowawczy do certyfikatu ECDL Base wyłoniono Wykonawcę – Pana Jarosława Stolarskiego zamieszkałego w Lublinie.