Ekonomia

Ogólny Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych – POBIERZ

Kierunkowy Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych – POBIERZ

Wzory umów:

Umowa o organizację praktyki zawodowej w języku polskim – pobierz

Umowa o organizację praktyki zawodowej w języku angielskim  – pobierz

Umowa o organizację praktyki zawodowej w języku ukraińskim- pobierz