ECDL – Informacja o Wyborze Cateringu

W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy usługi cateringowej  (obiady i przerwy kawowe) organizowane dla uczestników szkoleń wyłoniono wykonawcę:  Pani Paulina Mielko  „Katering” Lublin.