Delegacja Akademii w Stambule

W dniach 12-14.04.2023 pracownicy naszej uczelni w ramach wymiany programu Erasmus+ odwiedzili turecką uczelnię Fenerbahçe University w Stambule.

 
Podczas 3-dniowej mobilności odbyły się spotkania z pracownikami biura współpracy zagranicznej, Wydziału Nauk o Zdrowiu i wykładowcami prowadzącymi zajęcia na kierunku fizjoterapia. Pracownicy naszej uczelni mieli możliwość przedyskutować strategię współpracy, ale także zapoznać się z potencjałem uczelni partnerskiej, wymienili się doświadczeniami w zakresie międzykulturowym, dyskutowali nt. programu studiów i prowadzenia zajęć na kierunku fizjoterapia. Wymiana doświadczeń z pewnością wpłynie na współpracę kierunkową w tym wspólne projekty, ale i mobilność studentów i pracowników obu uczelni. 
 
Cieszymy się z możliwości współpracy i nie możemy doczekać się, aby zobaczyć, jak nasi studenci  wykorzystają tę szansę do rozwoju swoich umiejętności i kariery zawodowej!