Decyzje w Sprawie Stypendiów do Odbioru

Drodzy studenci,

 

Decyzje w sprawie Stypediów Socjalnych, Stypediów Specjalnych, Stypendium Rektora oraz Zapomóg są gotowe do odbioru w Państwa dziekanatach, w godzinach otwarcia dziekanatów.