Centrum Symulacji Medycznej

Centrum Symulacji przy Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie zostało oficjalnie otwarte 8-go Listopada, 2021 roku. Zostało ono współfinansowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach projektu „Innowacyjne Kształcenie Studentów Pielęgniarstwa – Stworzenie monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie”

Celem projektu było poprawienie jakości edukacji dla nie tylko studentów pielęgniarstwa ale także innych kierunków medycznych prowadzonych na uczelni. W ramach projektu powstał plan rozwoju, którego głównym elementem było utworzenie Centrum Symulacji. Studenci AWP już mogą korzystać z centrum oraz jego bardzo nowoczesnego sprzętu edukacyjnego. Zajęcia odbywające się przy pomocy technik symulacyjnych pozwalają studentom znacznie usprawnić swoje kompetencje, co zwiększa ich potencjał na rynku pracy w przyszłości.

Symulacja medyczna jest najlepszą metodą ćwiczenia umiejętności praktycznych. Studenci mogę wykonywać wiele procedur w standaryzowanym, kontrolowanym środowisku, które można odtworzyć idealnie dla następnych studentów. Otrzymują oni także natychmiastowy feedback od wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli. Możliwość przećwiczenia zaawansowanych scenariuszy we wczesnych fazach edukacji skutkuje bardziej owocną pracą studenta podczas praktyk, co z kolei prowadzi do większego bezpieczeństwa pacjentów i wyższej jakości postępowania.

9 specjalistycznych pracowni:

  • Pracownia wysokiej wierności
  • Sterownia
  • Pracownia Zaawansowanych Zabiegów Resustacyjnych (ALS)
  • Pracownia Podstawowych Zabiegów Resustacyjnych (BLS)
  • 4 pracownie Podstaw Pielęgniarstwa
  • Pracownia umiejętności technicznych
  • Pokój do debriefingu
  • Pracownia Objective Structured Clinical Examination
    (OSCE)
DSC_0365