CSM pomaga przy Konferencji

Centrum Symulacji Medycznej będzie miało swój własny segment "Warsztaty: Pierwsza Pomoc w Gabinecie Kosmetologicznym -...