Wzory dyplomów ukończenia studiów

  1. Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego
   – wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – (w załączeniu)
   – wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia – (w załączeniu)
   – wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich – (w załączeniu)


   Wzór dyplomu został wprowadzony uchwałą Senatu Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie nr 2/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku.

   uchwała Senatu Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie nr 2/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku

 1. Opis dokumentu publicznego (dyplom ukończenia studiów)
  – data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 12.02.2022 roku
  – data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 21.02.2022 roku
  – okres ważności dokumentu publicznego: bezterminowo
  – data zakończenia wydawania dokumentu poprzedniego dokumentu publicznego ( dyplom ukończenia studiów) wygasa z dniem 31.12.2021)


 2. Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczony do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego.
  – (w załączeniu)

 3. Załączniki:plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń dyplomu ukończenia studiów w AWP
  opis techniczny dyplomu ukończenia studiów w AWP
  wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
  wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia
  wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich