Więcej aktualności na temat naszego Centrum Symulacji Medycznej znajdziesz na naszym fun-page’u na Facebooku.

Centrum Symulacji przy Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola
w Lublinie zostało oficjalnie otwarte 8-go Listopada, 2021 roku. Zostało ono współfinansowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach projektu „Innowacyjne Kształcenie Studentów Pielęgniarstwa – Stworzenie monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie”

Celem projektu było poprawienie jakości edukacji dla nie tylko studentów pielęgniarstwa ale także innych kierunków medycznych prowadzonych na uczelni. W ramach projektu powstał plan rozwoju, którego głównym elementem było utworzenie Centrum Symulacji. Studenci AWP już mogą korzystać
z centrum oraz jego bardzo nowoczesnego sprzętu edukacyjnego. Zajęcia odbywające się przy pomocy technik symulacyjnych pozwalają studentom znacznie usprawnić swoje kompetencje, co zwiększa ich potencjał na rynku pracy w przyszłości.

Symulacja medyczna jest najlepszą metodą ćwiczenia umiejętności praktycznych. Studenci mogę wykonywać wiele procedur w standaryzowanym, kontrolowanym środowisku, które można odtworzyć idealnie dla następnych studentów. Otrzymują oni także natychmiastowy feedback od wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli. Możliwość przećwiczenia zaawansowanych scenariuszy we wczesnych fazach edukacji skutkuje bardziej owocną pracą studenta podczas praktyk, co z kolei prowadzi do większego bezpieczeństwa pacjentów i wyższej jakości postępowania.

GALERIA

KONTAKT:

Akademia Nauk Stosowanych
Wincentego Pola w Lublinie

Choiny 2, 20-816
1 Piętro, Lublin
tel: 725 703 805
E-mail: csm@pol.edu.pl