Wyjazd wykładowców kierunku wychowanie fizyczne w ramach programu Erasmus+

W dniach 30.5-01.06.2022 wykładowcy naszej uczelni kierunku Wychowanie fizyczne zwiększali swoje kompetencje w czasie szkolenia zorganizowanego przez Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Słowacja, na które wyjechali w ramach programu Erasmus+.