Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie  wspólpracuje z Kuala Lumpur Metropolitan University College na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy, a następnie również umowy w ramach programu Erasmus+  W ramach promocji współpracy i wspólnych projektów w ostatnim tygodniu października 2016 uczelnię naszą odwiedziła Pani Liza Karim wraz z malezyjskimi mediami z ILMU. Podczas wizyty przygotowywany był materiał o naszej Uczelni na tle naszego regionu. Odbyło się ponadto szereg spotkań. Efektem wizyty są zamieszczone poniżej reportaże.